..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม

  • [2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมประมง ชาวประมง ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง [2023-06-01] ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 [2023-06-01] เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปูม้ามีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า [2023-06-01] ร่วมประชุมหารือการเคลื่อนย้ายแพหอยที่ขวางช่องทางเดินเรือรับส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี [2023-06-01] ตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism-NRM) [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี" [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC) [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์ลูกพันธุ์หอยแครงขนาดเล็ก

    ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 1 มีนาคม 2566 ประมงอำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่เพื่อรับแบบคำขอต่ออายุเกษตรกร  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1),คำขอต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง(ทบ.2),สำรวจข้อมูลตามแบบปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,ประชาสัมพันธ์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(APD) ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมเยือน ติดตาม แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ศพก.เครือข่ายฯ เพื่อยกระดับในปี 2566 เพื่อเตรียม ความพร้อมในการขอรับเงินอุดหนุน ณ ศพก.เครือข่ายด้านประมงฯ ม.4 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี