นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

  • [2023-03-09] ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี [2023-03-08] ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fisherman Shop หรือร้านค้าทั่วไป [2023-03-07] งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566 [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม [2023-03-07] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานทอง [2023-03-07] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 [2023-03-06] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดเครื่องมือทำการประมง ประเภทอวนปูในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี [2023-03-06] ประชุมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ [2023-02-28] ออกหน่วยบริการเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

    นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐพงค์  วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี  มอบนางอภิญญา เรณูนวล หัวกลุ่มพัฒนาและส่งเสริม นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ๊อปลา ปลานิลแดดเดียว และ ปลา 1,000 ลำ ในงานเกษตรแฟร์ มก.บางเขน ยอดจำหน่าย 2 วัน รวม 19,090 บาท