โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG MODEL ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG MODEL ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  • [2022-12-09] #FISHERMAN SHOP @CHONBURI [2022-12-09] ชวนเที่ยวงานวันดินโลก 10-11 ธ.ค. 65 เข้างาน ฟรี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี [2022-12-09] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ) ณ วันที่ 5-8 ธันวาคม 2565 [2022-11-25] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ) ณ วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-22] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2565 [2022-11-16] โครงการเพิ่มผลผลิต?สัตว์?น้ำเศรษฐกิจ? [2022-11-14] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 [2022-11-14] โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2566 [2022-11-14] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอรายงานสถานการณ์ ราคากุ้งขาวแวนาไม (ปากบ่อ) ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 [2022-11-11] ขอเชิญร่วมงานสัตว์น้ำไทย 2022 (Thai Aqua Expo) ครั้งที่ 3 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ ในงานจะมีทั้งส่วนการจัดงานสัมมนาวิชาการ และการจัดบูธแสดงสินค้าของบริษัท

    โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG MODEL ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่  15 สิงหาคม 2565 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี และนางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มาจำหน่าย สินค้าปลานิล เช่น จ้อปลานิล น้ำพริกปลานิล ปลานิลผง ปลานิลแดดเดียว ตามโครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG MODEL ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.บางพระ) โดยมีนายภัครภรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมร้านจำหน่าย โดยมียอดจำหน่ายสินค้า จำนวน 4,550 บาท