เรียน ผู้ประกอบการ ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยาสัตว์ ชื่อทางการค้า ดังต่อไปนี้

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • เรียน ผู้ประกอบการ ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยาสัตว์ ชื่อทางการค้า ดังต่อไปนี้

 • [2022-09-09] รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้อง [2022-09-05] ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาว) จังหวัดชลบุรี [2022-09-05] ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs [2022-08-30] กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)๔๕ อัตรา ไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ [2022-08-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ( เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565 ) [2022-08-24] ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [2022-08-22] ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง [2022-08-22] โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2566 [2022-08-15] โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG MODEL ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [2022-08-15] แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำรายงานฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี "กรมประมง"

  เรียน ผู้ประกอบการ ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยาสัตว์ ชื่อทางการค้า ดังต่อไปนี้ 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  เรียน ผู้ประกอบการ

  ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยาสัตว์ ชื่อทางการค้า ดังต่อไปนี้

  1. ซัลฟาโกลด์ แสดงสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคในปลา กุ้ง กบ ตะพาบน้ำ

  2. Enro – 2000 แสดงสรรพคุณเป็นใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

  3. แอมม็อก – โปร แสดงสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะ รักษาโรคท้องบวม เหงือกอักเสบ

  4. ยาฆ่าเห็บ แสดงสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะใช้กำจัดพยาธิและปรสิต

  5. Chlortricin คลอไตรซิน แสดงสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะ ป้องกันและรักษาโรคขี้ขาว ลดการติดเชื้อในตับกุ้ง

  โดยยาสัตว์ทั้งหมดไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต

  และผู้จัดจำหน่าย จึงขอแจ้งเตือนข้อมูลของยาสัตว์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยเป็นยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จึงไม่ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อดังกล่าว มาใช้ในฟาร์ม เพราะอาจทำให้มีความเสี่ยงในการตรวจพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้

  เรียน ผู้ประกอบการ

  ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยาสัตว์ ชื่อทางการค้า ดังต่อไปนี้

  1. ซัลฟาโกลด์ แสดงสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคในปลา กุ้ง กบ ตะพาบน้ำ

  2. Enro – 2000 แสดงสรรพคุณเป็นใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

  3. แอมม็อก – โปร แสดงสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะ รักษาโรคท้องบวม เหงือกอักเสบ

  4. ยาฆ่าเห็บ แสดงสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะใช้กำจัดพยาธิและปรสิต

  5. Chlortricin คลอไตรซิน แสดงสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะ ป้องกันและรักษาโรคขี้ขาว ลดการติดเชื้อในตับกุ้ง

  โดยยาสัตว์ทั้งหมดไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต

  และผู้จัดจำหน่าย จึงขอแจ้งเตือนข้อมูลของยาสัตว์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยเป็นยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จึงไม่ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อดังกล่าว มาใช้ในฟาร์ม เพราะอาจทำให้มีความเสี่ยงในการตรวจพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้