ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร์)

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร์)

 • [2022-08-01] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2022-07-27] ประกาศกรมประมง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2022-07-27] ประกาศกรมประมง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2022-07-25] 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [2022-07-12]  การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565 [2022-07-12] ประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2565 (ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565) [2022-07-08] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2022-07-08] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [2022-07-04] เรียน ผู้ประกอบการ ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยาสัตว์ ชื่อทางการค้า ดังต่อไปนี้ [2022-07-04] การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565

  ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร์)  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร์) ขนาด 15 นิ้ว รูปหล่อลอยองค์ ขนาด 3.3 ซ.ม. เหรียญทรงพิมพ์ 25 พุทธศตวรรษ จัดสร้างขึ้นเนื่องในปีพุทธศักราช 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาปนาครบรอบ 130 ปี โดยสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

  ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับพระพุทธรูปที่สั่งจองไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

  สามารถสั่งจองออนไลน์ได้ที่

  https://docs.google.com/.../1as8z.../viewform...