กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย

กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

                 ขณะนี้หลายภูมิภาคมีฝนตกและลมกรรโชกแรง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น กรมทางหลวง จึงสั่งการให้สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ไม่ให้มีหลมบ่อ สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ระบบระบายน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณสองข้างทาง ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะ วัชพืชไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ และตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึง จัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัย อาทิ ป้ายจราจร หลักนำทางไฟกระพริบ ให้สามารถใช้งานได้ทันที

                  ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้บริหารในพื้นที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีจนกว่าสถานการณ์จะยุติ หากเกิดเหตุทางขาด สะพานขาดหรือชำรุดให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการระหว่างกันเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และสะพานเบลีย์ เข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

                   นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ปรับปรุงดูแลทางเดินเท้าให้สะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน โรงเรียนและโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรบนถนนทางหลวงในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขอรับความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุบนทางหลวง ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง