สำนักงานประมงจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน  

 เผยเเพร่: 2019-06-15  |  อ่าน: 123 ครั้ง

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ประมงจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวศิริยาพร ปิยะนันท์ ตำแหน่ง           เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบอำเภอภูพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน ในการกำหนดเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งน้ำ ห้วยวังอีด่อน ณ ศาลาวัดบ้านโคกภูเก่า ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร