ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

10 พฤศจิกายน 62 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำประชาคมชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและกำหนดจุดพิกัดในการจัดทำบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรัพยากรทางทะเล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจัดทำบ้านปลาจาก SCG ในการดำเนินการ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้ารวมในการประชุม รับฟังความคิดเห็นดังกล่าว กว่า 100 คน หลังจากนั้น นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารปู ที่สำนักงานประมงฯ ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำเป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักพันธุ์ปู ของตำบลเกาะพยาม