ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสองแผ่นดิน ไทย - เมียนม่าร์

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสองแผ่นดิน ไทย - เมียนม่าร์  

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 120 ครั้ง

 

วันที่ 20 ส.ค.62 นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน บ้านหาดจิก,บ้านหลุมพอล่าง และ จนท.ทหารฯ ,ตชด. เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสองแผ่นดิน ไทย - เมียนม่าร์ ในวันที่ 28 ส.ค.2562  ในการประชุมในครั้งนี้มีผู้นำหมู่บ้านหลุมพอยี ประเทศเมียนม่าร์ เข้าร่วมประชุมด้วย