ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจ.ระนองร่วมกับชุดตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2114/62 จำนวน 3 แห่ง
1.โรงเค็มศันสนีย์ ประกอบกิจการทำปลาเค็ม จากการตรวจสอบพบลูกจ้างทั้งหมด 6 คน  เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 5 คน แรงงานไทย 1คน ไม่พบการกระทำผิด

2.นายภูเดช วทัญญูกุล โดยประกอบกิจการ แล่เนื้อปลา และทำกะเพาะปลา เป็นแรงงานต่างด้าว 6 คน แรงงานไทย 1 คน ไม่พบ การกระทำผิด

3.บริษัทคริสตรัล ระนอง ซีฟูด จำกัด ประกอบกิจการกุ้งแช่แข็ง แรงงานจำนวน 75 คน แรงงานต่างด้าว 69 คน แรงงานไทย 16 คนไม่พบการกระทำความผิด