ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจ.ระนองร่วมกับชุดตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2114/62 จำนวน 3 แห่ง
1.โรงเค็มศันสนีย์ ประกอบกิจการทำปลาเค็ม จากการตรวจสอบพบลูกจ้างทั้งหมด 6 คน  เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 5 คน แรงงานไทย 1คน ไม่พบการกระทำผิด

2.นายภูเดช วทัญญูกุล โดยประกอบกิจการ แล่เนื้อปลา และทำกะเพาะปลา เป็นแรงงานต่างด้าว 6 คน แรงงานไทย 1 คน ไม่พบ การกระทำผิด

3.บริษัทคริสตรัล ระนอง ซีฟูด จำกัด ประกอบกิจการกุ้งแช่แข็ง แรงงานจำนวน 75 คน แรงงานต่างด้าว 69 คน แรงงานไทย 16 คนไม่พบการกระทำความผิด