การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาคมประมง และชาวประมงในพื้นที่

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาคมประมง และชาวประมงในพื้นที่ 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 124 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
 นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนรภัทร ปลอดทอง คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้แทนจากกองกฎหมาย กองบริหารจัดการเรือประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระนอง ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาคมประมง และชาวประมงในพื้นที่ เกี่ยวกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงปัญหาในการประกอบอาชีพประมง ณห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวประมงพื้นบ้าน ชาวประมงพาณิชย์ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จากจังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะที่ผ่านมาของชาวประมง