กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามคลองลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ]
อ่านทั้งหมด 

กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามคลองลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |  อ่าน: 233 ครั้ง

 

จากการร่วมกลุ่มของชาวบ้าน ต.ลำเลียง อำเภอกระบุรี ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเล็กๆ ในสภากาแฟ ตามแบบวิถีชีวิตบ้านๆ ของชุมชน อันมีแนวคิดที่จะรอนุรักษ์สายพันธุ์กุ้งก้ามกรามประจำถิ่น โดยมีประมงอำเภอคอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ส่งผ่านแนวความคิดเล่านั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งต่อยอดแนวความคิดจัดทำเป็น โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจรรมส่งเสริม สนับสนุนธนาคารกุ้งก้ามกรามแม่น้ำกระบุรี โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีสำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 
การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ สู่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม อ.กระบุรี เพื่อลงมือปฏิบัติ จากวันนั้น ถึงวันนี้ กลุ่มคนเหล่านี้ ได้มีการดำเนินการตามความตั้งใจของกลุ่มเพื่อให้การอนุรักษ์พันธุ์กุ้งก้ามกรามในคลองลำเลียงมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น อันจะส่องผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับชุมชนและลูกหลานสืบต่อไป