สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ออกตรวจเรือแบบบูรณาการฯ

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ออกตรวจเรือแบบบูรณาการฯ 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 


วันที่ 6  มิถุนายน  2562  ประมงจังหวัดจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 
ออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเล พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล   โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต. 993 จากทัพเรือภาคที่ 3 เป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน   สุ่มตรวจเรือประมงบริเวณหน้าเกาะช้าง  คณะตรวจบูรณาการฯ จังหวัดระนอง ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงทะเลบริเวณน่านน้ำจังหวัดระนอง  ผลการตรวจสอบ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบเรือประมงขณะทำการประมง จำนวน   6   ลำ รวมแรงงานทั้งสิ้น  49 คน (คนไทย 11 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา   38   คน  แรงงานลาว  - คน) 
ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจ และได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก IOM พร้อมทั้งได้ตรวจเช็คยาที่มีอยู่ในเรือว่าหมด และขอความร่วมมือไต๋กง แรงงานประมง ร่วมกันเก็บขยะคัดแยกที่มาจากทะเล