สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ออกตรวจเรือแบบบูรณาการฯ

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ออกตรวจเรือแบบบูรณาการฯ 

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |  อ่าน: 154 ครั้ง

 


วันที่ 6  มิถุนายน  2562  ประมงจังหวัดจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 
ออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเล พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล   โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต. 993 จากทัพเรือภาคที่ 3 เป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน   สุ่มตรวจเรือประมงบริเวณหน้าเกาะช้าง  คณะตรวจบูรณาการฯ จังหวัดระนอง ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงทะเลบริเวณน่านน้ำจังหวัดระนอง  ผลการตรวจสอบ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบเรือประมงขณะทำการประมง จำนวน   6   ลำ รวมแรงงานทั้งสิ้น  49 คน (คนไทย 11 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา   38   คน  แรงงานลาว  - คน) 
ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจ และได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก IOM พร้อมทั้งได้ตรวจเช็คยาที่มีอยู่ในเรือว่าหมด และขอความร่วมมือไต๋กง แรงงานประมง ร่วมกันเก็บขยะคัดแยกที่มาจากทะเล