สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 109 ครั้ง

 

นางอารี ปรีชา ประมงอำเภอละอุ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนชาวประมงบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว  กว่า 30,000 ตัว ณ บริเวณ ท่าเทียบเรือบ้านเขาฝาชี  หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว โดยมีนายภักดี     ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นผู้นำในการปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนปลากะพงขาวลงสู่คลองธรรมชาติ และเป็นแหล่งสร้างอาหาร สร้างอาชีพให้กับชุมชนชาวประมงบ้านเขาฝาชี ทั้งนี้ พันธุ์ปลาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง