เขตอภัยทานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไทย-เมียนมาร์

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

เขตอภัยทานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไทย-เมียนมาร์ 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

วันที่ 16 พ.ค.2562 นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี จนท.ทหารชุด ชป.กร.กกจ.เทพสตรี ที่ 402 ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ราษฎร หมู่ที่ 5,10 ตำบลปากจั่น ผู้นำชุมชนบ้านหลุมพอยี ประเทศเมียนม่าร์ ได้ร่วมกันเปิดป้ายประกาศ กำหนดเขตอภัยทาน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำกระบุรี บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งหาดฟ้าผ่า บ้านหาดจิก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีพระสงฆ์ไทย - เมียนม่าร์ ให้คำแนะนำ เป็นขวัญ กำลังใจ ในการประกาศกำหนดเขตฯ ของชุมชนทั้งสองฝั่งวันที่ 16 พ.ค.2562 นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี จนท.ทหารชุด ชป.กร.กกจ.เทพสตรี ที่ 402 ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ราษฎร หมู่ที่ 5,10 ตำบลปากจั่น ผู้นำชุมชนบ้านหลุมพอยี ประเทศเมียนม่าร์ ได้ร่วมกันเปิดป้ายประกาศ กำหนดเขตอภัยทาน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำกระบุรี บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งหาดฟ้าผ่า บ้านหาดจิก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีพระสงฆ์ไทย - เมียนม่าร์ ให้คำแนะนำ เป็นขวัญ กำลังใจ ในการประกาศกำหนดเขตฯ ของชุมชนทั้งสองฝั่ง