บ้านสวย เมืองสุข ระดับเขต

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563.. [2020-02-28 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ]
อ่านทั้งหมด 

บ้านสวย เมืองสุข ระดับเขต 

 เผยเเพร่: 2019-10-07  |  อ่าน: 83 ครั้ง

 

วันที่ 15 พค.62 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน บ้านสวย เมืองสุข ระดับเขต ณ ม.5 บ้านปากแพรก ต.ละอุ่นเหนือ พร้อมนี้คณะกรรมการฯได้ชมวังปลา ในลำคลองละอุ่นที่หมู่บ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้