การศึกษาดูงาน สู่การลงมือปฏิบัติ

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

การศึกษาดูงาน สู่การลงมือปฏิบัติ 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 109 ครั้ง

 

จากการศึกษาดูงาน ณ ชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามอำเภอสวี ธนาคารกุ้งก้ามกราม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ในวันนี้ นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานประมงจังหวัดระนอง ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามคลองลำเลียง อ.กระบุรี ดำเนินการประกอบติดตั้งกระชัง (ธนาคารกุ้งก้ามกราม) ลงสู่คลองลำเลียง เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ธนาคารกุ้งก้ามกรามแม่น้ำกระบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มพร้อมใจกันในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อหวังว่าทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในคลองลำเลียงจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยังคงรักษาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามคลองลำเลียงไว้ให้ลูกหลานต่อไป