ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสานสัมพันธ์ ไทย-เมียนมาร์

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสานสัมพันธ์ ไทย-เมียนมาร์ 

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |  อ่าน: 121 ครั้ง

 

วันที่ 30 เมษายน 2562 นำโดย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดฯ ปล่อยปลาโครงการสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากะพง จำนวน 56,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง โดยมีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอ 
กระบุรี เป็นประธาน
ณ ลำน้ำกระบุรี บ้านหาดจิก ม.5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
วัตถุประสงค์                                                                   

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ         

2. สร้างความสัมพันธ์และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหมู่บ้านคู่ขนานไทย-เมียนมา