ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสานสัมพันธ์ ไทย-เมียนมาร์

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสานสัมพันธ์ ไทย-เมียนมาร์ 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 93 ครั้ง

 

วันที่ 30 เมษายน 2562 นำโดย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดฯ ปล่อยปลาโครงการสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากะพง จำนวน 56,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง โดยมีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอ 
กระบุรี เป็นประธาน
ณ ลำน้ำกระบุรี บ้านหาดจิก ม.5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
วัตถุประสงค์                                                                   

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ         

2. สร้างความสัมพันธ์และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหมู่บ้านคู่ขนานไทย-เมียนมา