สนง.ประมงจังหวัดระนอง ทำประชาคมการจัดวางซั้งเชือก

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ]
อ่านทั้งหมด 

สนง.ประมงจังหวัดระนอง ทำประชาคมการจัดวางซั้งเชือก 

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |  อ่าน: 149 ครั้ง

 

สนง.ประมงจังหวัดระนอง ร่วมกับ สนงประมง อ.สุขสำราญ นำโดยนายสามารถทองเนื้อสุข ประมงอำเภอ ร่วมประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพลินไพร ศรีนาคา ต.นาคา ในวันที่ 17 เม.ย. 62  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สร้างแหล่งอาศัย แหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงระนองให้ยั่งยื่น (การทำซั้งเชือก) พร้อมการทำประชาคมการจัดวางซั้งเชือก ซึ่งมติที่ประชุม เห็นควรให้มีการขยายพื้นที่ในการวาางซั้งเชื้อกเพิ่มอีก 2 จุด   หลังจากมีการซ่อมแซมในจุดเดิมเสร็จเรียบร้อย 6 จุด ทั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมในการทำประชาคมดังกล่าวจำนวนมาก