สนง.ประมงจังหวัดระนอง ทำประชาคมการจัดวางซั้งเชือก

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สนง.ประมงจังหวัดระนอง ทำประชาคมการจัดวางซั้งเชือก 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 122 ครั้ง

 

สนง.ประมงจังหวัดระนอง ร่วมกับ สนงประมง อ.สุขสำราญ นำโดยนายสามารถทองเนื้อสุข ประมงอำเภอ ร่วมประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังเพลินไพร ศรีนาคา ต.นาคา ในวันที่ 17 เม.ย. 62  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สร้างแหล่งอาศัย แหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงระนองให้ยั่งยื่น (การทำซั้งเชือก) พร้อมการทำประชาคมการจัดวางซั้งเชือก ซึ่งมติที่ประชุม เห็นควรให้มีการขยายพื้นที่ในการวาางซั้งเชื้อกเพิ่มอีก 2 จุด   หลังจากมีการซ่อมแซมในจุดเดิมเสร็จเรียบร้อย 6 จุด ทั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมในการทำประชาคมดังกล่าวจำนวนมาก