รายการ อันดามันวันนี้

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ]
อ่านทั้งหมด 

รายการ อันดามันวันนี้ 

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |  อ่าน: 109 ครั้ง

 

   รายการ อันดามันวันนี้ ช่วงเปิดอกถกประเด็น
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
สวท.ระนอง FM.๑๐๗.๒๕ MHz. AM.๗๘๓ KHz.
สวศ.ระนอง FM.๑๐๕.๗๕ MHz. และ  ๕  สวท.ฝั่งอันดามันตอนบน ๗ คลื่นความถี่
ประเด็นการสนทนา
- การอนุรักษ์สัตว์น้ำด้วยซั้งเชือก หรือปะการังเทียม
- ธนาคารปูม้า
- อื่นๆ...