สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์จัดทำซั้งเชือก

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์จัดทำซั้งเชือก 

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

วันที่11เมษายน2562. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์การจัดทำซั้งเชือก โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วม(การสร้างซั้งเชือก)แหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรในชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายทะเล อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ