สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์จัดทำซั้งเชือก

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์จัดทำซั้งเชือก 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันที่11เมษายน2562. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์การจัดทำซั้งเชือก โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วม(การสร้างซั้งเชือก)แหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรในชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายทะเล อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ