สนง.ประมง จ.ระนอง ดำเนินกิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยกุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สนง.ประมง จ.ระนอง ดำเนินกิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยกุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

นายสุวิทย์? คชสิงห์?  ประมงจังหวัดระนอง?พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์?นำข้าราชการ?ลูกจ้าง? พนักงาน?ราชการ เจ้าหน้าที่? ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย? 1? ล้านตัว?และร่วมเก็บขยะบริเวณท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง? ในวันที่? 10? เมษายน? 2562