ร่วมประกอบพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์”

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประกอบพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์”  

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 67 ครั้ง

 

วันที่ 6 เมษยน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดย นายสุวิทย์ คชสิงห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดระนองร่วมประกอบพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” โดย นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพรเทพ ผ่องศรี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วม โดยพร้อมเพียงกัน