กิจกรรมศึกษาดูงาน 4 เม.ย. 62 (ต่อ)

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 4 เม.ย. 62 (ต่อ) 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

4 เมษายน 2562 นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดรระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะผู้นำชุมชน เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาและเรียนรู้ การบริหารจัดการฟาร์ม เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ได้นำไปถ่ายทอดให้กับเกษตกรในพื้นที่ของตน ซึ่งจากการศึกษาดูงาน ณ จุดดังกล่าง ได้รับความสนใจ จากผู้นำชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชุมชนของตน  ต่อจากนั้น ออกเดินทางต่อไปยัง ณ กลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชน (ธนาคารปู) หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงาน การบริหารจัดการธนาคารปูม้าโดยชุมชน โดยผู้ใหญ่  อัจฉรี เสริมทรัพย์  เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่ผู้นำชุมชนประมง และคณะ หลังจากฟังบรรยายเสร็จ ได้ร่วมกันถ่ายรูปและมอบของที่ระลึก จากท่านประมงจังหวัดฯ