สถานการณ์ปลาตาย วัดบ้านหงาว

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สถานการณ์ปลาตาย วัดบ้านหงาว 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 75 ครั้ง

 

ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีปลาตายที่วัดบ้านหงาว วันที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนองและนักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดระนองได้ลงพื้นที่ วัดบ้านหงาวพบว่าปลาตายมาแล้วประมาณ 2 วัน และวันนี้พบว่าปลาตายมากกว่า 2 วันที่ผ่านมา เบื้องต้นน่าจะเกิดจากขาดออกซิเจน เนื่องจากปริมาณน้ำลดลง และมีฝนตกลงมาทำให้คุณสมบัติของน้ำมีการเปลี่ยนแปลง ปลาที่ตายส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีเกล็ด ได้ประสานกับกำนันและกรรมการวัดบ้านหงาว ให้เพิ่มเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน และประสานไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง เพื่อขอหัวเชื้อจุลินทรีย์ มาขยายใส่ลงในน้ำเพื่อไปย่อยของเสียก้นบ่อ และใด้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติของน้ำเบื้องต้น มีผลดังนี้

ผิวน้ำ pH 5.75 DO 2.55
ท้องน้ำ pH 5.41 DO 0.00
แอมโมเนีย,ไนไตรท์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันนี้ (5 เมษายน 2562) เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปลาตายที่วัดบ้านหงาว พบว่าทางวัดบ้านหงาวได้ทำระบบน้ำพุเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่แหล่งน้ำ ทำให้สถานะการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ไม่พบปลาตายเพิ่ม