ศึกษา ดูงาน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่?ประจำปีงบประมาณ?2563.. [2020-02-28 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ศึกษา ดูงาน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เผยเเพร่: 2019-10-07  |  อ่าน: 80 ครั้ง

 

วันที่ 3 เมษายน 2562 จังหวัดระนอง โดยสำนักงานประมงจังหวัดระนอง ดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) โดยชุมชนมีส่วนร่วม นำคณะผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้านเรียนรู้การสร้างและประโยชน์ของซั้งเชือก ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างแหล่องอาศัย แหล่งอนุรักษ์สัตว้น้ำใหเกษตรกรในชุมชนในพื้นที่ติดชายทะเลจังหวัดระนอง ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับชุมชนของตนเอง โดยนำไปปรับใช้ให้สอดคร้องกับชุมชนในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนของทรัพยาสัตว้น้ำในทะเล  
ในการดำเนินงานดังกล่าว นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดรระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะผู้นำชุมชน เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ธนาคารปู) ต่อจากนั้น เข้าศึกษาดูงาน ณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิธีการจัดทำซั้งเชือก เพื่อให้ผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ระนอง ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมของตนต่อไป