ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 700,000 ตัว

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมร.. [2020-02-17 ] สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดทำบ้านปลา.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ง.. [2020-01-24 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-01-23 ] ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 700,000 ตัว 

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

๑๒ มี.ค.๖๒ ประมงจังหวัดระนอง, สนง.ประมงอำเภอเมืองระนอง, นายกอบต.ตำบลหงาว, ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 ต.หงาว, เจ้าหน้าทีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง และกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านท่าฉาง ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 700,000 ตัว บริเวณท่าเรือหัวถนน ม.3 ต.หงาว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ระนอง