ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 700,000 ตัว

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 700,000 ตัว 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 111 ครั้ง

 

๑๒ มี.ค.๖๒ ประมงจังหวัดระนอง, สนง.ประมงอำเภอเมืองระนอง, นายกอบต.ตำบลหงาว, ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 ต.หงาว, เจ้าหน้าทีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง และกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านท่าฉาง ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 700,000 ตัว บริเวณท่าเรือหัวถนน ม.3 ต.หงาว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ระนอง