ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2562

ร่วมทำประชุมคมในการจัดทำบ้านปลา SCG.. [2019-11-11 ] การขายทอดตลาดสัตว์น้ำ .. [2019-10-21 ] ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. [2019-10-18 ] ประมงจังหวัดระนอง ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการ.. [2019-10-07 ] สนง.ประมง จ.ระนอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 3 ล้านตัว.. [2019-09-25 ] จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62.. [2019-09-06 ] ประชุมหารือ เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสอ.. [2019-08-22 ] ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2019-08-22 ] จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. [2019-08-09 ] บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. [2019-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2562 

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |  อ่าน: 85 ครั้ง

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562
นายชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สนง.ปจ.ระนอง พร้อมด้วย จนท.สนง. ประมงอ.กระบุรี ตรวจเยี่ยมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2562 โรงเรียนเพียงหลวง 15 บ้านรังแตน หมู่ที่ 7 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง