A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog.php

Line Number: 317

(ร่าง) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขอหนังสือรับรองการจับ การแปรรูป สินค้.. [2020-05-13 ] การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ..... [2020-05-13 ] การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมงแห่งชาติ พ.ศ. ...... [2020-05-13 ] สมัครซื้อ - ขายสินค้าประมงออนไลน์ผ่าน FISHERIES SHOP .. [2020-04-23 ] แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเ.. [2020-03-12 ] พิธีปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 50,000 ตัว เพื่อตัดวงจรขยายพันธ์ุปลาหม.. [2020-02-19 ] การขอรับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. [2020-02-14 ] การขอหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปล.. [2020-02-14 ] ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 เมษายน 2563 ให้ผู้ประกอบการกิจการ.. [2020-01-16 ] การประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งท.. [2020-01-16 ]
อ่านทั้งหมด 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog.php

Line Number: 453

 

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |  อ่าน: 23 ครั้ง