ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 67 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่  มอบให้นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ บ้านเขาฝาก ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกร ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมจับพิกัดทางภูมิศาสตร์สถานที่ตั้งฟาร์ม และตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ณ บ้านนายชัด อุบลจินดา โดยได้มีการปรับปรุงบ่อเลี้ยงปู และสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมบ่อก่อนปล่อยพันธุ์ปูต่อไป