ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบให้ นางสุภานี มัจฉา ประมงอำเภอคลองท่อม ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำและรับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำไปเลี้ยงในพื้นที่ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่