ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริตำบลเกาะศรีบอยา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริตำบลเกาะศรีบอยา 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 15 สิงหาคม 2562นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบให้นายกานรัฐ เรืองโฉม ประมงอำเภอเหนือคลอง และนายวิทธวัธ ไชยบุญ เจ้าพนักงานประมง 
ร่วมประชุม..ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริตำบลเกาะศรีบอยา เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการฯ  ณ ห้องประชุมศรีบอยา ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง  จ.กระบี่