โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 60 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายศักดา  สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี  ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับประมงอำเภอเหนือคลอง เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 และโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว