ลงตรวจพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ลงตรวจพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 40 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่13สิงหาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้  นายศักดา สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง และนายวิทธวัธ. ไชยบุญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง เพื่อติดต่อประสานงานกับนายอำเภออ่าวลึก เนื่องอยู่ในช่วงรอการแต่งตั้งประมงอำเภออ่าวลึกและติดต่อชุมชนประมงท้องถิ่น เขตประมงชายฝั่งและเขตประมงน้ำจืด และลงตรวจพื้นที่ ม1 บ้านหินราว อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ มีชาวประมงพื้นบ้านได้แจ้งว่าบริเวณ หน้าเขาตีบ มีโพงพาง 2 ปาก และได้ติดต่อประสานกับ ผ อ ศูนย์และป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 กระบี่ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป