มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณความดีและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณความดีและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่  

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

ผู้ว่ากระบี่มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณความดีและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

วันที่ 30 ก.ค. 62 ที่ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5 )ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ. ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ พล.ต.ต ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และมอบนโยบาย แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประชุม มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำความดีและสร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดกระบี่ โดยในส่วนของการช่วยพะยูน นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามนโยบายของจังหวัดที่สนับสนุนและยกย่องชมเชยคนทำความดี ซึ่งเป็นผู้กระทำคุณความดีโดย การช่วยชีวิตสัตว์ป่าคุ้มครอง สำหรับในการปประชุมประจำเดือนมีผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจควรค่าแก่การยกย่อดังนี้ พบ สัตว์ป่าคุ้มครองหายากจำนวน เต่ากระ พื้นที่อำเภอเกาะลันจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายธนกฤต เด่นสุวรรณเดช 2.และนายนพนน เมืองจันบุรี ช่วยชีวิตสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภท เต่าทะเล ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา โดย MR ALLEN WILLIAM GEORGE นายสุธรรม จงรักษ์ เป็น การช่วยชีวิตลูกพะยูน ที่เข้ามาเกยตื้นบริเวณหาดอ่าวบ่อม่วง เพียงให้ช่วยชีวิตลูกพะยูนไว้ ทั้งนี้เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติต่อไป ก่อนหน้านี้อธิบดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เร่งหาสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลหายาก มอบนโยบายและแนวทางกรแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลอนุรักษ์ให้อยู่คู่ทะเลอันดานั้น พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างจริงจัง
นอดฝกจากนั้นในวาระก่อนการประชุม มีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้กระทำความดีเป็นประจำทุกเดือน จากหน่วยงานต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้ สำนักงานจัง หวัดกระบี่ การมอบเกียรติคุณให้แก่ผู้กระทำความดี 3 ราย กรณี 3 นายตำรวจสถานีภูธรอ่าวนาง CPR ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดประชุม เหล่ากาชาดภาค 11 โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่ให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดคืนสู่สังคม ประจำปี 2562 จำนวน 1 ราย โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ และเรื่อง พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้