จัดทำพร้อมจัดวางซั้งเชือก จำนวน 40 ชุด 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดทำพร้อมจัดวางซั้งเชือก จำนวน 40 ชุด  

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านท่าคลอง ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาทุ่งกลาง จัดทำพร้อมจัดวางซั้งเชือก จำนวน 40 ชุด  ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง 20 ชุด และพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลเกาะกลาง 20 ชุด เพื่อจัดสร้างธนาคารบ้านปลาตามโครงการส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านวิถีอันดามันโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ณ หาดเจ้าอูฐ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่