เข้าตรวจสอบจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (จระเข้) 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าตรวจสอบจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (จระเข้)  

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 42 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน และนางสาวณัฐธิดา จุฑามาตย์ นักวิชาการประมง เข้าตรวจสอบจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (จระเข้)  ณ ร้านลีออน ดิวตี้ฟรี Leon Duty free ท่าอากาศยานนาๆชาติ กระบี่