เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงปูดำ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงปูดำ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงปูดำ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และร่วมต้อนรับ รองเลขาธิการพระราชวัง และผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.พร้อมคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และรับฟังบรรยายสรุปการฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมบุคคลทำความดีและมีจิตอาสา โดยการส่งเสริมอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และพบปะราษฎรในชุมชนชายฝั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเขาขนาบน้ำ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในครั้งนี้