ติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายนรินทร์  มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประมงอำเภอเหนือคลอง ประมงอำเภอเขาพนม และเจ้าหน้าที่จากประมงอำเภอเมือง  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงานตรวจติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
พื้นที่อำเภอเขาพนม
1.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562) ของนายวัชระ แก้วเก้า
2. เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรเลี้ยงปลาในร่องสวน ณ ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ซึ่งได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการระหว่างการเลี้ยง การลดต้นทุนอาหารปลา ช่องทางการจำหน่าย และการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและเน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างสูงสุด
3.ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ความรู้ตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
    พื้นที่อำเภอเหนือคลอง
1.ตรวจติดตามโครงการธนาคารปูไข่ ของชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด โดยได้พบปะกับกลุ่มชาวบ้าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป พร้อมได้มอบหนังสือรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงและมอบเครื่องมือทำการประมงให้แก่กลุ่มชาวประมง ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่
2.ตรวจติดตามกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงบ้านแหลมกรวด ตามงบพัฒนาจังหวัดกระบี่ปี 2562 ซึ่งกลุ่มมีการนำสัตว์น้ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ปลาเค็ม ปลาหวาน มันกุ้ง เป็นต้น มีการพัฒนากระบวนการผลิตและจัดทำบรรจุภัณฑ์อย่างสวยงามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี