ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับนางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข ประมงอำเภอเขาพนม ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ลงพื้นที่สำรวจติดตามพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากฟาร์มเกษตรกร เนื่องจากมีสัตว์น้ำทยอยตาย เพื่อส่งให้หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ตรวจสอบต่อไป ในท้องที่ ม.1 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม
2. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูป ตามกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกและยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 ในท้องที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่