กิจกรรมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 119 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ นางจิราภรณ์ รัตนพรหม รักษาการประมงอำเภออ่าวลึก ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ลงพื้นที่สำรวจติดตามการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน) ในท้องที่ บ้านหินราว ต.แหลมสัก
2. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูป ตามกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกและยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 ในท้องที่ ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี