ติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 84 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายนรินทร์ มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายศักดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงานตรวจติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562) 
2. ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง) ณ ชุมชนบ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
3.ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการประมง ปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับกับสถาณการณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งดังกล่าว
4.ร่วมประชุมรับฟัง รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ข้อกำหนดและข้อเสนอของชาวประมงในการจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำในเขตท้องที่ ชุมชุนบ้านอ่าวทองหลาง อ.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่