ติดตามกิจกรรมกำกับดูแล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามกิจกรรมกำกับดูแล 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 75 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่    มอบหมายให้นายนรินทร์  มีวงศ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายธนกิจ สิทธิสาร ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ปฏิบัติงานดังนี้
1. ติดตามกิจกรรมกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งทะเล) ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จำนวน 2 ฟาร์ม
2. เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ(อาหารกุ้ง) เพื่อส่งไปวิเคราะห์ตรวจสารตกค้าง จำนวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างจากร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน 2 ตัวอย่าง และตัวอย่างจากฟาร์มเลี้ยง จำนวน 3 ตัวอย่าง
3.ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพร้อมคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562 ระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ 
4.ลงพื้นที่ให้ความรู้และแจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรให้ทราบถึงการบริหารจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรรับทราบ เข้าใจ ลดความเสี่ยงและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อสั่งการของท่านประมงจังหวัดกระบี่