กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านอ่าวทองหลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ อ่าวช่องเภา หมู่ 7 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีใข่ วางใข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2562