ข้อแตกต่างระหว่าง มกษ. 7436-2563 กับ GAP

ข้อแตกต่างระหว่าง มกษ. 7436-2563 กับ GAP 

 เผยเเพร่: 2020-01-17  |  อ่าน: 220 ครั้ง

 

ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ. 7436-2563 และมาตรฐาน GAP กรมประมง สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล