แบนเนอร์

ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี .. [2021-01-20 ] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) .. [2021-01-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2021-01-14 ] กรมประมง !!! ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในกา.. [2021-01-12 ] กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโค.. [2021-01-11 ] ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ตรวจบูรณาการแรงงานใน.. [2021-01-11 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจบูรณาการ ก.. [2021-01-08 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต.. [2021-01-04 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วน.. [2020-12-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการ "เพชร.. [2020-12-29 ]
อ่านทั้งหมด 

แบนเนอร์ 

 เผยเเพร่: 2020-12-29  |  อ่าน: 342 ครั้ง