รณรงค์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 2563

รณรงค์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 2563 

 เผยเเพร่: 2018-06-22  |  อ่าน: 871 ครั้ง

 

          สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประกาศกรมประมงในการออกประกาศกำหนดมาตรการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดในฤดูที่กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ ในเขตน้ำจืดในจังหวัดนครปฐม โดยขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – วันที่ 15 กันยายน 2563 โดย ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดภายในจังหวัดนครปฐม ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาต ให้ทำการประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
                    1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว
                    2. ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  และชนาง ซึ่งมีปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร โดยห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาหน้าตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
                    3. ไซ  ตุ้ม  อีจู้  ลัน  โปง  และโทง
                4. การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือ รวบรวมลูกสัตว์น้ำ หรือสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมง
 
                   ผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 171 ประกอบมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า