เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม

เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2018-06-22  |  อ่าน: 647 ครั้ง

 

21 มกราคม 2563 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม พร้อมเก็บข้อมูลปัญหา อุปสรรคต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญ ณ โรงเรียนปลาหางนกยูง ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม