ให้คำแนะนำเกษตรกร

กิจกรรม“ปล่อยกบเข้าป่า ปล่อยปลาคืนถิ่น ประจำปี 2564”.. [2021-09-10 ] การนำเสนอเพื่อการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับ.. [2021-09-10 ] เข้าให้คำแนะนำนางอรอนงค์ ธนพันธุ์ภูวเดช ประธานแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม อำ.. [2021-09-10 ] กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-08 ] ประมงอำเภอพนมทวน รับผิดชอบอำเภอห้วยกระเจา  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร.. [2021-09-08 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2021-09-08 ] โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาโรงเรียนตำรวจ.. [2021-09-08 ] เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง.. [2021-09-08 ] เข้าให้คำแนะนำ ฟาร์มจระเข้ว่องวีรกิจ เรื่องมาตรการช่วยเหลือ การเยียวยา.. [2021-09-08 ] เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสาม.. [2021-09-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ให้คำแนะนำเกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |  อ่าน: 1,646 ครั้ง