ให้คำแนะนำเกษตรกร

ให้คำแนะนำเกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2019-10-01  |  อ่าน: 167 ครั้ง

 

เมื่อวันที่28 และ 30 กันยายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายทรงจำ  เครื่องสาย เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระขังในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในฤดูฝน โดยเน้นการบริหารจัดการที่ดี ปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสมไม่หนาแน่ และวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อป้องกันการสูญเสีย ต่อไป