ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้เลี้ยงแปลงใหญ่สัตว์น้ำ


[2022-03-08] ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop.. [2022-03-01] เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop.. [2022-01-04] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ.. [2022-01-04] ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้.. [2022-01-04] กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน.. [2021-12-24] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator.. [2021-12-24] ร่วมจัดประชุมชี้คณะทำงานบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ด้าน.. [2021-12-24] เข้าตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  .. [2021-12-24] กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตร.. [2021-12-24] เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ.. อ่านทั้งหมด 

ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้เลี้ยงแปลงใหญ่สัตว์น้ำ 


สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้เลี้ยงแปลงใหญ่สัตว์น้ำ
ตามนโยบาย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่มีมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกร นำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อย่างหลากหลาย

#เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม- 2 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ปั้ม แก้วมณีกาญจน์ปิโตรเลี่ยม (ปตท.บายพาส กาญจนบุรี )

ในราคาจำหน่าย ดังนี้ กุ้งก้ามกราม 
กุ้งเพศผู้ ไซส์ 8-10 ตัว/กก. ราคา  420 บาท
 ไซส์ 11-13 ตัว/กก. ราคา  390 บาท
 ไซส์ 14-16 ตัว/กก. ราคา  300  บาท
 ไซส์ 20-25 ตัว/กก. ราคา  250 บาท
 ปลาทับทิม ไซส์ 1-1.2 กก. ราคาตัวละ 100 บาท

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี #วันแรกจำหน่าย ผลผลิต รวม 350 กก. คิดเป็นมูลค่า กว่า 70,000 บาท
????กุ้งเป็นๆ ปลา สดๆ  ส่งตรงจากเกษตรกรแปลงใหญ่สัตว์น้ำของจังหวัดกาญจนบุรี คุณภาพมาตรฐาน จีเอพี และรับรองการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-564-302